N

0

A   B   C   D   E   F   G   H   I   Î   L   M   N  O   P   R   S   Ș   T   U   V   Z

Nadir – punct al sferei cereşti opus zenitului.

Nebulozitate – 1. Totalitatea norilor observaţi pe bolta cerească.

2. În sens mai restrîns, cantitatea norilor de pe bolta cerească exprimată în zecimi de cer acoperit sau în alte unităţi. În această accepţiune, termenul se foloseşte curent în practica observaţiilor meteorologice şi în climatilogie, purtînd denumirea de „nebulozitate totală”. În cazul aprecierii cantitative a norilor dintr-un anumit etaj, de un anumit gen, specie sau varietate, se determină „nebulozitatea parţială”.

Nivel de condensare – nivel de la care vaporii de apă din aerul în urcare încep să se condenseze ca urmare a răcirii dinamice; nivelul bazei norilor. Se deosebesc: nivelul de condensare prin ascendenţă, caracteristic ascendenţei întregului strat de aer (pe suprafaţa frontală sau pe versanţii munţilor) şi  nivelul de condensare convectiv, în cazul ascendenţei aerului mai cald decît cel înconjurător.

Nivel de convecţie – nivelul la care curenţii ascendenţi slăbesc mult, intrînd într-un strat cu o stratificare stabilă (cu inversiune de temperatură).

Nor – sistem coloidal de produse de condensare în stare lichidă, solidă sau mixtă aflate în suspenzie în atmosferă. Cînd, din diferite cauze, elementele noroase cresc şi devin mai grele, ele cad din nori sub formă de precipitaţii. Marea majoritate a norilor se formează în troposferă, la diferite etaje şi sînt de diferite genuri, specii, varietăţi etc. Uneori se formează nori şi în stratosferă, la înălţimi de ordinul 20-25 km şi 70-90 km (nori sidefii şi arginţii).

Normă – media plurianuală a elementelor meteorologice, calculată dintr-un şir de ani de referinţă (perioadă de bază).

Nucleu de condensare – particule lichide sau solide pe care se produce în atmosferă condensarea vaporilor de apă. Prezenţa lor este indispensabilă în procesele de formare a norilor şi ceţurilor.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   Î   L   M   N  O   P   R   S   Ș   T   U   V   Z

Înapoi la prima pagină       –       Înapoi la dicționar       –       Înapoi sus

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*