Home Prezentare Departamente

Departamente

Departamentul Financiar se ocupă de organizarea  campaniilor de strângere de fonduri, încheierea contractelor de finanțare sau sponsorizare, realizarea unui plan de dezvoltare al asociației, căutarea de noi oportunități și modalități de atragere a sponsorizărilor, de repartizare a fondurilor existente în cadrul asociației, întocmirea bilanțului contabil la fiecare sfârșit de an și alte atribuții ce îi revin din Regulamentul Intern al asociației.

Departamentul de Marketing promovează imaginea asociației în general, atât în interior cât și în exteriorul acesteia, dar și a fiecărui proiect în parte; furnizează materialele necesare promovării imaginii: afișe, broșuri, pliante, bannere, etc.

Departamentul de Relații Publice și Resurse Umane are o sarcină mai complexă întrunind două departamente cu obiective apropiate într-unul singur. Asftel, partea de Relații Publice promovează imaginea asociației în relație cu principalii colaboratori (media, sponsori, parteneri, inclusiv instituțiile locale, alte ONG-uri, etc.), contactează sponsori, parteneri mass-media sau alte ONG-uri  în cadrul proiectelor și activităților asociației și menține o strânsă legatură cu acestia, încheie noi parteneriate cu alte ONG-uri, instituții locale, sponsori, parteneri etc.,  organizează campanii de mulțumire și realizează conferințe de presă.

Partea de Resurse Umane se ocupă cu realizarea interviurilor de selecție a noilor membri, formarea și instruirea membrilor aderenți, măsurarea gradului de implicare al membrilor în activitățile asociației, recrutarea și integrearea în asociație a noilor membri.

Dacă aceste prime trei departamente se ocupă de partea organizatorică a asociației, departamentele ce urmează să fie prezentate se axează pe partea de meteorologie severă.

Departamentul de Monitorizare a fenomenelor meteorologice severe se ocupă cu monitorizarea prognozelor și modelelor meteorologice emise de instituțiile de specialitate  în vederea stabilirii locului și perioadei unde se pot produce fenomene meteorologice severe, sugerează Departamentului de Observare a Fenomenelor Meteorologice Severe, în urma analizei parametrilor meteorologici, locul și timpul când fenomenele meteorologice severe pot apărea, iar in timpul unei ieșiri în teren, va înștiința echipa care se ocupă cu urmărirea fenomenelor meteorologice severe, de la distanță sau de la fața locului, cu privire la evoluția acestora.

Departamentul de Observare a fenomenelor meteorologice severe se ocupă cu urmărirea fenomenelor meteorologice severe în timp real și de la fața locului, atât pe teritoriul Romaniei, cât si în afara acestuia. Se ocupă cu asigurarea și întreținerea mijloacelor de deplasare a echipelor în teren, membrii departamentului trebuie să fie capabili să se orienteze în teren și să găsească cele mai rapide căi de comunicație, pentru a putea urmări fenomenele meteorologice severe cu o durată scurtă de manifestare. În cadrul ieșirilor în teren, membrii acestui departament vor înregistra pe suport digital sau analogic, în format fotografic sau video și vor face observații, analize, măsuratori sau experimențe asupra fenomenelor meteorologice severe. Membrii acestui departament au nevoie și de bogate cunoștinte de predicție a vremii și, în general, sunt cei mai experimentați membri ai asociației.

Departamentul de Evaluare a pagubelor produse de fenomenele meteo severe este departamentul care se ocupă cu evaluarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice severe, astfel membrii departamentului trebuie să aibă cunoștințe despre cum se realizează investigații ale pagubelor în vederea creării de legături între fenomenele meteorologice severe produse și pagubele înregistrate. Se vor identifica și evalua daunele morale ale oamenilor care au fost direct afectați de fenomenele meteorologice severe, se va reveni după perioade regulate de timp în zonele afectate pentru a se putea studia modul în care pagubele produse de fenomenele meteorologice severe sunt asimilate în timp de natură și de comunitățile umane.

Un membru al asociației care dorește să fie un adevărat vânător de fenomene meteorologice severe ar trebui să facă parte din toate departamentele și să se implice în mod egal în toate.

  Înapoi sus